Kontakt

Centrum Zdrowego Żywie­nia ANNA
Anna Ciesielska ul. Święty Marcin 29/6
61–806 Poznań

tel./fax: +48 61 855 32 94
pod tym nume­rem można rów­nież
zama­wiać książki i przyprawy

Czynne od ponie­działku do piątku
w godz. 10 do 17

Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Treść wia­do­mo­ści