Terminy kursów

Kochani, w sierp­niu zapla­no­wa­łam tylko jeden kurs, dla począt­ku­ją­cych.  Wzięłam pod uwagę już zapla­no­wany czas Waszych urlopów.

Kurs odbę­dzie się 20,21 sierp­nia  w Poznaniu, ul Św. Marcin 29/6. Dzwońcie w godzi­nach 10–17, oprócz week­en­dów — 618 553 294

Jak zwy­kle wyży­wie­nie na miej­scu, pię­cio­prze­mia­nowe, moje. Proponujemy też skromne noc­legi, rów­nież na miej­scu ale potrzebne są śpiwory.

Zaczynamy o godz 9.00 śnia­da­niem a koń­czymy o 19.00 kolacją.

P.s. Na kurs zapra­szam i zaczy­na­ją­cych przy­godę z PP i doświad­czo­nych wyjadaczy.

Zaś 3,4 wrze­śnia odbę­dzie się kurs dla zaawan­so­wa­nych o emo­cjach. Wszystkie szcze­góły jak wyżej.

 Kurs dla począt­ku­ją­cych (i doświad­czo­nych znaw­ców PP) odbę­dzie się 17,18 wrze­śnia. Wszystkie szcze­góły jak wyżej.