Terminy kursów

Kochani, w paź­dzier­niku odbędą się dwa kursy: 8–9 i 22–23. Nie będzie już podziału na kursy dla zaawan­so­wa­nych i świe­ży­nek, bo i tak się mik­su­je­cie. Kto doj­rzał, kto ma potrzebę, kto chce – niech przy­jeż­dża. Zapraszam! Na kur­sie prze­wa­lam wszyst­kich razem i każ­dego z osobna w spra­wach dla Was ważnych.