III Zjazd PP 4–6.08.2017

Kochani, bar­dzo Wam dzię­kuję za III PP-owy Zjazd! 

Dziękuję Wam za przy­by­cie, było Was sporo. Dziękuje za cie­pło i za ser­decz­ność. Dziękuję za wspa­niałą atmos­ferę, za upo­minki, za prze­piękne kwiaty, za cud­nych muzy­kan­tów.
Wasza obec­ność świad­czy o zaan­ga­żo­wa­niu i zaufa­niu do wie­dzy, która Wam prze­ka­zuję. Daje mi pew­ność, że czer­pie­cie z tej wie­dzy peł­nymi gar­ściami. Jesteście szczę­śliwi, bo to Wam służy. Gdy widzę Wasze rado­sne mordy jestem pewna, że to, co robię jest potrzebne. Pomaga mi poko­ny­wać codzienne “progi i bariery “.

Przytulam Was mocno, bywaj­cie, baw­cie się dobrze. Hej! ❤️

(wię­cej zdjęć: https://goo.gl/photos/5qYHZjDQEMLLMrt36)

IMG_8334

IMG_8284
IMG_8289
IMG_8316
IMG_8330
IMG_8319
IMG_8348
IMG_8358
IMG_8370
IMG_8375
IMG_8382
IMG_8398